MENU

Edukacja

Warsztaty filmowe

Uczestnicy poznają zagadnienia teoretyczne dotyczące produkcji filmowej, m.in. czym jest scenariusz? Jak stworzyć prosty scenariusz filmu krótkometrażowego? Jakie wyróżniamy plany filmowe i do czego służą? Na podstawie wspólnych pomysłów oraz posługując się wybranymi technikami (np. animacja poklatkowa) stworzą własne produkcje.
Podczas realizacji grupa zostanie podzielona na reżyserów, operatorów kamery, dźwiękowców czy kierowników planu. Zespół będzie tworzyć surowy materiał, z którego później powstanie film. Poczynając od obsługi kamery cyfrowej, poprzez standardy zapisu obrazu i dźwięku, czynności reżyserskie, operatorskie i montażowe, poznają wszystkie etapy powstawania filmu oraz rolę człowieka przed i za kamerą. Nauczą się również podziału obowiązków w grupie, podstaw dyskusji oraz zasad współpracy.

Warsztaty prowadzi Dominika Muniak.

Zajęcia skierowane są do SP, klas V-VIII oraz szkół średnich. Cykl trwa od października do czerwca.

 


Warsztat filmowy grafika promująca

wróć