MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

KAMIENICA ARTYSTYCZNA LAMUS

Zgodnie z uchwałą nr LXXV/825/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 października 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. połączono dwie instytucje kultury pn. "Kamienica Artystyczna Lamus" oraz pn. "Miejski Ośrodek Sztuki". Powstałej w wyniku połączenia samorządowej instytucji kultury nadano nazwę Miejski Ośrodek Sztuki, z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Sztuki jest upowszechnianie sztuki współczesnej we wszystkich jej aktualnych przejawach, traktowanej jako istotny element kultury i życia społecznego.
  Z dniem 1.06.2015 r. siedziba Miejskiego Ośrodka Sztuki przy ul. Sikorskiego 5 (Kamienica Lamus) została zamknięta. Działalność Kamienicy przeniesiono do MOS przy ul. Pomorskiej 73.

ARCHIWUM KAMIENICY ARTYSTYCZNEJ LAMUS:

http://www.klublamus.pl/