MENU

Edukacja

Młodzieżowa Akademia Filmu

Jakie pojęcia należy znać, by oglądnie filmu było nie tylko rozrywką, ale i aktywnym procesem poznawczym? Na co zwrócić uwagę przy analizowaniu scen oraz filmowego świata? Czym jest symbol i jakie elementy filmu maja znaczenie przy odczytywaniu jego treści? Oto pytania, na które poszukamy odpowiedzi podczas tegorocznego cyklu. Wspólnie z uczestnikami opracujemy przewodnik, który ułatwi poruszanie się po świecie ruchomych obrazów. Pozwoli na dostrzeżenie artystycznego wymiaru oraz odrębność filmu, zwróci uwagę na odniesienia do innych sztuk, a także pomoże w wyrażaniu emocji bezpośrednio po projekcji oraz budowaniu wypowiedzi przy użyciu fachowej terminologii. 

Chętni uczestnicy będą mogli wziąć udział w konkursie sprawdzającym wiedzę z zajęć. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Zajęcia realizowane są z uwzględnieniem podstawy programowej z języka polskiego oraz wiedzy o kulturze. Przeznaczone są dla SP klas V-VIII i szkół średnich.

Cykl prowadzi: Iwona Bartnicka. Zajecia mają charakter rocznego kursu - od października do maja.

Dzięki udziałowi uczestnicy ucza się m.in.:

• dostrzegać i rozumieć artystyczny wymiar oraz odrębność filmu i sztuk audiowizualnych,
• wskazywać elementy dzieła filmowego,
• określać problematykę utworu oraz charakteryzować świat przedstawiony,
• prezentować własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki,
• zwracać uwagę na konteksty (np. literackie, kulturowe, filozoficzne),
• dostrzegać treści symboliczne, uniwersalne, znaczące dla odczytania sensu utworu,
• tworzyć wypowiedź posługując się filmową terminologią.


MAF grafika promująca

wróć