MENU

Edukacja

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna

Interdyscyplinarna Akademia Audiowizualna prowadzona przez Kino 60 krzeseł w Miejskim Ośrodku Sztuki to kompleksowy program edukacji filmowej oraz medialnej skierowany do odbiorców w różnym wieku. Stanowi ciekawą alternatywę dla tradycyjnych lekcji szkolnych oraz uzupełnienie podstaw programowych z nauczania wielu przedmiotów humanistycznych. Poprzez zajęcia teoretyczne i praktyczne kształtuje przyszłych uczestników życia kulturalnego oraz wspomaga nauczycieli w procesie edukacji i wychowania. Wskazuje innowacyjne metody pracy z filmem kładąc nacisk na praktyczne wykorzystanie form audiowizualnych. Łącząc zagadnienia sztuki filmowej z treściami z pogranicza sztuk plastycznych, psychologii, socjologii, medioznawstwa i historii wyposaża młodych ludzi w pojęcia niezbędne do świadomego i krytycznego poruszania się w świecie audiowizualnym oraz poszerza ich kompetencje kulturowe.

 

Oferta EDUKACYJNA: rok szkolny 2023/2024