MENU

Edukacja

Ferie w Miejskim Ośrodku Sztuki 2011

Między 31 stycznia a 4 lutego, w ramach zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, odbyły się warsztaty animacji poklatkowej „ANIMAkreacje”. Warsztaty wprowadziły uczestników w świat filmu animowanego, umożliwiły zapoznanie się z technikami animacyjnymi.

W dniach od 7 do 11 lutego 20 dzieci w twórczym zapale podróżowało, zwiedzało i budowało krainy w naszych salach. W pierwszym dniu dzieci stały się mieszkańcami 4 krain (Siczyżyczy, Łubudu, Kundalini, Hihihaha). Wymyślały zwyczaje mieszkańców, sposoby powitania i języki.