MENU

Edukacja

Laboratorium Sztuki

Laboratorium Sztuki to cykl wykładów skierowanych do wszystkich tych, którzy chcą wiedzieć więcej na temat zagadnień współczesnej praktyki artystycznej. Celem podstawowym wykładów jest przybliżenie głównych nurtów i tendencji w sztuce XX wieku, które miały wpływ na szybkie ewoluowanie sztuki w ostatnim pięćdziesięcioleciu XX i na początku XXI wieku. Podczas spotkań omówiane są kierunki i aktualne tendencje zmieniających się koncepcji artystycznych w Polsce i na świecie. Zaproszeni wykładowcy to teoretycy sztuki, artyści i krytycy, którzy w sposób kompetentny przedstawią obszary sztuki współczesnej w oparciu o szerszy kontekst historyczny i teoretyczny oraz materiał ilustracyjny. Zależy nam na przystępnej formie, która dotrze do szerokiego grona odbiorców, przybliżając im niełatwy i często hermetyczny świat sztuki współczesnej.

 

Młodzieżowa Akademia Filmu 2009/2010

Młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna

Film przez wielu młodych ludzi kojarzony jest wyłącznie z rozrywką. Obcując z nim nie zawsze zdają sobie sprawę, że film to przede wszystkim równoprawny tekst kultury obok fotografii, obrazu czy utworu muzycznego. Współczesna sztuka filmowa, tak różnorodna i złożona, stawia przed odbiorcą nowe wyzwania. Aby móc w pełni odczytać, zrozumieć a przy tym czerpać przyjemność z filmowych projekcji należy nie tylko ponownie przyjrzeć się współczesnemu kinu, ale przede wszystkim dostrzec korespondencję poszczególnych sztuk.

Tegoroczne zajęcia pod hasłem „Okiem młodego krytyka czyli śladami Tomasza Raczka” przygotowały młodzież do aktywnego, krytycznego odbioru oraz wyposażyły w wiedzę z zakresu odczytywania filmu. Uświadamiły, że recenzowanie czy analizowanie dzieła filmowego nie może być przeprowadzane w oderwaniu od jego strony wizualnej i zastosowanych środków formalnych.

Cykl łączył projekcje filmowe ze spotkaniami o charakterze konwersatoryjnym, które wzbogacone zostały o prezentacje multimedialne oraz zestawy fragmentów filmowych. Uczestnicy podejmowali próby recenzowania obejrzanych dzieł. Zajęcia Akademii miały na celu aktywizowanie oraz inspirowanie uczniów do dalszego samodzielnego poszerzania wiedzy.

Zajęcia prowadziła mgr Iwona Bartnicka – filmoznawca i teoretyk mediów, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, doktorantka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
 


 

TEMATYKA ZAJĘĆ:

Spotkanie 1.
Wprowadzenie do zajęć.
Film jako tekst kultury. Interpretacja, recenzja, analiza – jak się do tego zabrać? Sylwetki polskich krytyków.

Spotkanie 2.
O czym to jest?
Treść filmu. Fabuła, narracja, bohater, świat przedstawiony – czyli na co zwrócić uwagę.

Spotkanie 3.
Zaskakiwać czy hipnotyzować?
Kino klasyczne a współczesne. Warstwa formalna a symbolika filmu.

Spotkanie 4.
Stylowa mieszanka.
Kino komercyjne, artystyczne, offowe – co bardziej przemawia do widza?

Spotkanie 5.
Obserwować czy prowokować?
Dokument wczoraj i dziś – krótki rys i charakterystyka. Ewolucja kina dokumentalnego, znani dokumentaliści.

Spotkanie 6.
Po przeciwnych stronach barykady czyli o potyczkach widza z filmowym światem.
Reżyser, aktor, dzieło – czy wpływają na nasz odbiór? Styl w różnych kinematografiach.

Spotkanie 7.
Filmowa adaptacja literatury.
Język literatury a język filmu – czyli o tym jak słowo pisane zamienić
w obraz.

Spotkanie 8.
Podsumowanie zajęć.
Recenzować, analizować, krytykować – wskazówki i przestrogi.
 

 


 

Szkoły, które uczestniczyły w naszym projekcie po raz kolejny, oraz w miarę możliwości pozostałe, otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wynosiła 4 zł od osoby do końca 2009 roku. Od 2010 r. koszt wynosił 5 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosił 8 zł od osoby do końca 2009 roku. Od 2010r. koszt wyniosił 9 zł od osoby.

Zajęcia są prowadzone były  w okresie od października 2009 r. do maja 2010 r.

 

 

                                          

                                                                 Projekt dofinansowany                      
                                                                                z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.        

                                
                                
 


 

Młodzieżowa Akademia Filmu - grudzień 2009

Spotkanie III odbyło się 5 i 6 grudnia 2009 r.

Zaskakiwać czy hipnotyzować?
Kino klasyczne a współczesne. Warstwa formalna a symbolika filmu.


 

Mała Akademia filmu maj/czerwiec 2009

Na przestrzeni ośmiu miesięcy dzieci z klas I – III i IV – VI zapoznały się z wieloma technikami plastycznymi, animacyjnymi oraz formami dziennikarskimi i telewizyjnymi. Warsztaty były doskonałą okazją do rozwijania umiejętności manualnych, poszerzania wiedzy, rozbudzania wyobraźni oraz do kształtowania wrażliwości małego odbiorcy kultury.
Młodsze dzieci zapoznały się z najpopularniejszymi świętami i obyczajami. Dzięki połączeniu teorii z praktyką, miały okazję przygotowania niezwykłej wystawy prac, którą można było oglądać podczas uroczystego zakończenia zajęć w czerwcu. Uczestnicy warsztatów animacyjnych przygotowali film pt.: „Mojżesz”, który został wykonany techniką animacji poklatkowej, natomiast „Warsztatu realizatora” – teledyski ulubionych wykonawców w nowych aranżacjach i wykonaniach.

Zakończenie Małej Akademii Filmu odbyło się w czerwcu. Na uroczystość przybyli: z-ca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., Zofia Bednarz, Naczelnik Wydziału Kultury, Lidia Przybyłowicz, członkowie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Gorzowa Wlkp., pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego, Lubuski Kurator Oświaty, Roman Sondej, którzy wręczyli dyplomy małym absolwentom Akademii oraz dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice. Na specjalnie zorganizowanych pokazach, zaproszeni goście obejrzeli filmy zrealizowane przez warsztatowiczów, natomiast we Foyer Miejskiego Ośrodka Sztuki można było zobaczyć prezentację zdjęć, dokumentujących przebieg zajęć od pierwszego do ostatniego spotkania.

 

III OTWARTE WARSZTATY FILMOWE

Miejski Ośrodek Sztuki zaprasza do udziału w III Otwartych Warsztatach Filmowych.


Regulamin Warsztatów:
§ 1

Warsztaty odbędą się w dniach 14 - 16.05.2009 r.         
Poprowadzi je Piotr Żukowski – scenarzysta i reżyser filmów niezależnych.                           

§ 2
Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z procesem produkcji filmu oraz realizacja filmu fabularnego na podstawie stworzonego podczas zajęć scenariusza. Organizatorzy zapewniają sprzęt i materiały niezbędne przy realizacji filmu.
§ 3
Kartę zgłoszenia, będącą załącznikiem do niniejszej informacji, należy przesłać wyłącznie listem poleconym lub dostarczyć osobiście na adres:
Miejski Ośrodek Sztuki
ul. Pomorska 73
66-400 Gorzów Wlkp.
z dopiskiem: „Otwarte Warsztaty Filmowe”
§ 4

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

§ 5

Koszt dojazdu i noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

§ 6

Miejski Ośrodek Sztuki zobowiązuje się do pośrednictwa i rezerwacji noclegów na wyraźną prośbę uczestnika Warsztatów.


Terminarz Warsztatów:

1. Termin nadsyłania zgłoszeń - 30.04.2009 r.
2. Zajęcia OWF – 14-16.05.2009r.

Zapraszamy również do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz organizowanym przez Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp.

Do pobrania: karta zgłoszenia

Zapraszamy również do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na Scenariusz organizowanym przez Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wlkp
 

Animowany świat wyobraźni 2009/2010

7 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie warsztatów i rozdanie dyplomów. Zaprezentowany został film zrealizowany podczas zajęć.

Warsztaty, podobnie jak w latach ubiegłych, wprowadziły uczestników w tajniki realizacji krótkiego filmu animowanego. W ich trakcie dzieci zapoznały się z różnymi technikami animacyjnymi oraz specyfiką pracy na planie filmowym. Zmierzyli się z zadaniami scenografa, operatora, oświetleniowca, dźwiękowca oraz aktora.

Zajęcia obejmowały:

- kreowanie obiektu scenograficznego,
- wielkoformatowe działania malarskie,
- wykonanie masek, rekwizytów,
- charakteryzację twarzy oraz makijaż kreatywny.

Działania plastyczne wzbogacone zostały o podstawowe zagadnienia plastyczne: znaczenia koloru, zasad kompozycji, pojęć dotyczących rytmu, statyki, dynamiki, itp.


Podczas realizacji filmu wykorzystane zostały różnorodne techniki animacyjne (piksilacja żywego aktora, transformacje, animowanie obiektów oraz środków wyrazu plastycznego tj. plama, kreska, kropka, itp.).

Integralną częścią zajęć były projekcje obrazujące różnorodne style animacji filmowej.


Scenariusz do zajęć napisali oraz warsztaty prowadzili Ewa Niśkiewicz – Krawczyk i Radosław Krawczyk. Oboje są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dziećmi i młodzieżą (organizowali liczne plenery i warsztaty plastyczne). Mają na koncie wiele wystaw malarskich indywidualnych i zbiorowych (m.in. IX Wystawa z cyklu „Młodzi Artyści Poznania”, Poznań 2006r., wystawa polsko – niemiecka „Modernizm w lustrze współczesności”, Gniezno 2005r., wystawa zbiorowa „Anioły i demony” w Starym Browarze, Poznań 2005r.).

Szkoły, które uczestniczyły w naszym projekcie po raz kolejny, oraz w miarę możliwości pozostałe, otrzymały dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wyniosła 4 zł od osoby do końca 2009 roku. Od 2010 r. koszt wynosi 5 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wynosił 8 zł od osoby do końca 2009 roku. Od 2010r. koszt wynosi 9 zł od osoby.
Zajęcia trwają od października 2009 r. do czerwca 2010 r.

 

         
                                               Projekt dofinansowany
                                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.   

 

 

Media bez tajemnic 2009/2010

Klasy IV - VI
 

„MEDIA BEZ TAJEMNIC ” – warsztaty

4 lutego 2010 r. odbyło się zakończenie warsztatów oraz uroczyste rozdanie dyplomów.

Media są wyróżnikiem współczesnej kultury. Zalew informacji oraz dynamiczny rozwój środków masowego przekazu kształtuje zarówno życie jednostek, jak i społeczeństwa. Świat hipermediów wymaga od młodych ludzi odpowiedniego przygotowania. Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami oraz prostymi formami medialnymi. Pod okiem fachowców zapoznali się z tajnikami warsztatu dziennikarza prasowego, radiowego i telewizyjnego. Była to również okazja do pracy na rofesjonalnym sprzęcie oraz rozwijania aktywności, wyobraźni a także umiejętności wyszukiwania i elekcji materiałów. Uczestnicy warsztatów zostali podzieleni na trzy grupy zgodnie ze wskazówkami nauczycieli, predyspozycjami oraz własnymi zainteresowaniami.

Warsztat prasowy:
- przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media, selekcjonowanie informacji (dobre i złe strony mediów),
- podstawowe formy dziennikarskiej wypowiedzi (informacja, wywiad, reportaż, recenzja),
- kto jest kim w redakcji i za co odpowiada,
- elementy artykułu prasowego, przygotowanie informacji, sondy,
- analiza gazetek przesłanych na cztery edycje Konkursu organizowanego przez WOM w Gorzowie Wlkp. na najlepszą gazetkę szkolną woj. lubuskiego.

 

Warsztat radiowy:

 

- zapoznanie z podstawami zawodu dziennikarza radiowego oraz specyfiką przekazu radiowego,
- podstawowe gatunki radiowe (informacja, wywiad, reportaż, sonda, relacja reporterska),
- małe zadania dziennikarskie – nagranie materiału dźwiękowego, montaż i opatrzenie tekstem.

 

Warsztat telewizyjny:

 

- podstawy organizacji produkcji telewizyjnej (zespół realizacyjny, kolegium redakcyjne, zespół „newsowy”),
- zapoznanie z różnorodnymi formami telewizyjnymi (reportaż, wywiad, stand-up),
- elementy kompozycji kadru oraz składowe ścieżki dźwiękowej,
- przygotowanie reportażu telewizyjnego na zadany temat.

 

Warsztaty prowadzili:
 

 

Hanna Ciepiela – dziennikarz, nauczyciel. Przez 12 lat pracowała
w „Gazecie Lubuskiej", gdzie zajmowała się tematyką kulturalną i społeczną. Od 2003 roku pracuje w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Autorka książek o gorzowskich artystach: "Strebejko" i "Zaraz wracam".

 

Magdalena Sierocka – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych, kierunek kulturoznawstwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz Radia RMG (wcześniej Radia Gorzów oraz RMI Poznań). Zajmuje się tematyką kulturalną. Członek rady programowej DKF „Megaron”.

 

 

Romuald Liszka – absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi, autor zdjęć do kilkunastu filmów dokumentalnych oraz do filmu Wiesława Saniewskiego "Rozdarcie czyli Gombro w Berlinie", dyrektor TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp.

 


Marek Dziedzic – montażysta, specjalista obróbki dźwięku i obrazu w TV Teletop oddział w Gorzowie Wlkp., Współpracował przy postprodukcji filmów: „Opowieści z miasta L.”, „Opowieści z miasta G.”, "Gombro w Berlinie" W. Saniewskiego (montaż i udźwiękowienie), "Dzwon Pokoju" (montaż), realizował spoty reklamowe dla TVN.

 

 

Szkoły, które uczestniczyły w naszym projekcie po raz kolejny, oraz w miarę możliwości pozostałe, otrzymają dofinansowanie z budżetu miasta (decyduje kolejność zgłoszeń). Odpłatność za udział w zajęciach wyniosła 4 zł od osoby.
Dla pozostałych szkół (w tym niepublicznych i spoza Gorzowa Wlkp.) koszt uczestnictwa wyniósł 8 zł od osoby.

 

 

 

Zajęcia trwały od października 2009 r. do lutego 2010 r.
 

 

       
                                      Projekt dofinansowany
                                       z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.

 

 

 
                                    


 

 

 

Młodzieżowa Akademia Filmu - październik 2009

Spotkanie I odbyło się w dniach 6 i 7 października 2009 r.

Wprowadzenie do zajęć.
Film jako tekst kultury. Interpretacja, recenzja, analiza – jak się do tego zabrać? Sylwetki polskich krytyków.
 

II WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O FILMIE

29 maja 2009 r. odbyło się rozstrzygnięcie
II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY O FILMIE
„ZMAGANIA Z X MUZĄ”

pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty
Gorzów Wlkp. 2009
 
Po raz drugi młodzież z województwa lubuskiego mogła sprawdzić swoją wiedzę w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Filmie "Zmagania z X Muzą" organizowanym przez Miejski Ośrodek Sztuki pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

W konkursie wzięło udział 20 osób ze szkół w Gorzowie Wlkp., Konotopie, Trzebielu, Drzonkowie, Deszcznie oraz Ośnie Lubuskim.

Konkurs składał się z III etapów. Uczestnicy odpowiadali na pytania związane z podstawowymi terminami i pojęciami filmowymi, historią nagród i współczesnej kinematografii, rozpoznawali znanych aktorów, reżyserów a także odgadywali tytuły prezentowanych fragmentów filmowych.
 

I miejsce zajęła Tamara Byczkowska z Zespołu Szkół w Deszcznie
II miejsce - Aleksandra Jurkowska z Zespołu Szkół Publicznych w Ośnie Lubuskim
III miejsce - Weronika Leśniewicz z Zespołu Szkół w Deszcznie 

Młodzieżowa Akademia Filmu - maj 2009

Majowe spotkanie w Młodzieżowej Akademii Filmu upłynęło pod znakiem hybryd gatunkowych. Iwona Bartnicka omówiła klisze fabularne, trudne gatunki oraz elementy analizy dzieła filmowego. Wykład poświęcono także krytyce filmowej. Młodzież podjęła również pierwsze próby recenzowania i analizowania filmu.

Podczas ostatnich zajęć wyłoniony został zwycięzca testu sprawdzającego uwagę i wiedzę uczestników Akademii. Okazało się, że młodzież nie tylko kojarzy obejrzane obrazy, ale przede wszystkim potrafi zaklasyfikować je do określonych gatunków. Uczestnicy sporządzili również listę filmów i tematów, które chcieliby podjąć w przyszłorocznej, ósmej już edycji Młodzieżowej Akademii Filmu.

 

«12»