MENU

Wystawy

Galeria Sztuki Najnowszej

W latach 2008-2015 Galeria Sztuki Najnowszej działała w ramach Miejskiego Ośrodka Sztuki jako galeria autorska Romualda Kutery. Jej program, zbudowany na tradycji poprzednich lat nastawiony był na prezentację i promowanie sztuki najnowszej o charakterze intermedialnym. Galeria organizowała wystawy indywidualne, zbiorowe artystów polskich i zagranicznych, oraz wystawy problemowe. Program wzbogacony był o spotkania z artystami i krytykami sztuki. Galeria starała się udostępniać publiczności to, co jest w sztuce najwartościowsze, oryginalne i przekracza granice tradycji sztuki. W programie realizowano również wystawy artystów polskich młodego pokolenia, które w znaczący sposób wzbogacają o nowe wartości sztukę i tworzą dla niej nową perspektywę.
Działalność Galerii Sztuki Najnowszej była kontynuacją założonej przez Romualda Kuterę autorskiej Międzynarodowej Galerii Sztuki Najnowszej w 1973 roku. Galeria ta od początku swojej działalności zorganizowała wiele bardzo ważnych prezentacji i wystaw, m.in. blok pt. „Seminarium – POEZJA WIZUALNA”, „SZTUKA WĘGIERSKA”, SZTUKA BEHAWIORALNA”; wystawy indywidualne: Mariny Abramowicz z Jugosławii, Lecha Mrożka i Antosz&Andzia, Jana Berdyszaka, Jerzego Beresia, Zbigniewa Makarewicza, Jana Świdzińskiego, Zbigniewa Dłubaka, Andrzeja Jurczaka, Natalii LL, Jana S. Wojciechowskiego.

ACTIVE SPACE GSN
To formuła Galerii Sztuki Najnowszej oparta na prezentacji polskiego performance, artystów którzy położyli podwaliny ideowe i formalne tej dziedziny sztuki, począwszy od lat 70. XX wieku.