MENU

Edukacja

SZTUKowanie 20.- Maciejewski, Zygier

Bohater Codzienności

27.09.2012 odbyły się pierwsze po wakacjach warsztaty SZTUKowanie. Wspólnie z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 20 obejrzeliśmy wystawy Grzegorza Zygiera pt.”Perfo∙racje i Twoone” i Andrzeja Maciejewskiego „Garden of Eden”. Obydwie ekspozycje dotyczyły fotografii, dlatego dzieci poznały budowę aparatu analogowego, dowiedziały się czym jest perforacja oraz papier fotograficzny. Zapoznały się również z takimi terminami jak: kadrowanie, kompozycja oraz martwa natura.

Tematem zajęć praktycznych był Bohater Codzienności. Wspólnie zastanawialiśmy się jak on może wyglądać? Czy uśmiecha się do wszystkich, czy może ma sto par rąk, żeby pomagać ludziom, a może jest dziwnym zwierzęciem ratującym w potrzebie? Nawiązując do wystawy Garden of Eden wykorzystaliśmy warzywa i owoce konstruując małych Bohaterów Codzienności. Każde dziecko z przygotowanych rekwizytów używanych do martwej natury oraz z rzeźby swojego Bohatera ułożyło kompozycję, a następnie sfotografowało. Powstały piękne obrazy-fotografie w konwencji malarzy holenderskich i oczywiście artysty Andrzeja Maciejewskiego.

Po raz pierwszy prowadziliśmy zajęcia w nowym składzie Agnieszka Kowalska-Kucharczyk i Jagoda Karłowska.


wróć