MENU

Edukacja

Między słowami - warsztat świadomej komunikacji

Budowanie pozytywnego wizerunku, właściwe formułowanie wypowiedzi na forum, umiejętność selekcji informacji, sztuka argumentacji - to tylko niektóre zagadnienia związane z właściwą i skuteczną komunikacją - zarówno tą bezpośrednią, jak i online. W dzisiejszym świecie niezbędne jest poznanie zasad procesu komunikacji, by świadomie i krytycznie poruszać się w społeczeństwie informacyjnym.
Zapraszamy szkoły podstawowe (od klasy III wzwyż), średnie, uczelnie wyższe zorganizowane grupy dorosłych na warsztaty, które pomogą w kształtowaniu kompetencji medialnych.

Szczegółowy zakres tematyczny ustalany jest zgodnie z oczekiwaniami opiekunów i uczestników. Może obejmować m.in. poniższe zagadnienia:

- rodzaje mediów, komunikatów, przebieg procesu komunikacji,
- komunikacja werbalna i niewerbalna,
- przekaz medialny i jego znaczenie,
- autoprezentacja i kreacja wizerunku, mowa ciała, sposoby walki z tremą, wystąpienia publiczne,
- warsztat prelegenta: zasady skutecznej i atrakcyjnej komunikacji,
- jak właściwie dyskutować i argumentować,
- podstawowe błędy z rozmów kwalifikacyjnych,
- reklama, promocja i manipulacja w mediach - świadome korzystanie z informacji,
- autoprezentacja w mediach społecznościowych,
- użytkownik w sieci: korzyści i niebezpieczeństwa (m.in.: blogi/vlogi, media społecznościowe, ochrona wizerunku, podstawy prawa autorskiego, creative commons, treści z wolnych domen, przemoc w sieci).

Na warsztatach uczestnicy podejmują próby krótkich komunikatów a także ich właściwej prezentacji. Zajęcia prowadzone są w oparciu o analizę przykładów ze świata mass mediów, ćwiczenia praktyczne oraz gry psycho-edukacyjne.

Zajęcia prowadzi Iwona Bartnicka.
Ilość i terminy spotkań ustalane są indywidualnie z osobą zgłaszającą. Poziom zajęć jest każdorazowo dostosowywany do wieku uczestników.

Koszt udziału: 5 zł od osoby.

 


Między słowami grafika promująca

wróć