MENU

Edukacja

Filmowa Lekcja 2013

Konwersatoria wzbogacone prezentacjami multimedialnymii fragmentami filmów. Przybliżają zagadnienia związane z m.in.: filmowymi środkami wyrazu, korespondencją tekstów kultury, adaptacją dzieł literackich oraz kinem autorskim. Uczestnicy nabywają kompetencje do pełniejszego odczytywania sztuki filmowej, jej analizy oraz budowania wypowiedzi wartościujących zgodnych z podstawami krytyki filmowej. Proponowane tematy wpisują się w podstawę programową wiedzy o kulturze oraz języka polskiego (zwłaszcza dla klas ponadgimnazjalnych). Mogą również stanowić ciekawą lekcję wprowadzającą dzieci w świat filmu a także wspomóc merytorycznie nauczycieli w realizowaniu wybranych zagadnień edukacji medialnej.

PRZYKŁADOWA TEMATYKA SPOTKAŃ:
- Spojrzenie na kino autorskie czyli wielkie filmowe persony,
- Wajdy i Munka opowieść o wojnie - dwa kierunki polskiej szkoły filmowej,
- Shakespeare na ekranie – czy pod drodze filmowi z literaturą?
  (m.in.: „Tron we krwi”, reż. A. Kurosawa, „Romeo i Julia”, reż. B. Luhrmann, ”Tytus Andronikus”, reż. J. Taymor),
- Odczytywanie filmu - podstawy filmowej analizy,
- Co o filmie powinien wiedzieć najmłodszy uczestnik kultury?,
- Początki kina a film obecnie.


WARSZTATY PROWADZI  Iwona Bartnicka

Spotkania skierowane są do grup zorganizowanych – dzieci, młodzieży i dorosłych. Terminy, ilość spotkań oraz zakres materiału jest ustalany z osobą zgłaszającą.
 
Koszt udziału: 8 zł od osoby.


wróć