MENU

Edukacja

TRUDNE TEMATY październik 2013 - czerwiec 2014

Zajęcia skierowane do młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obejmujące projekcje filmowe oraz warsztaty prowadzone przez psychologów, pedagogów, socjologów, terapeutów, wśród których znajdują się m.in.:

  • Dominika Muniak - absolwentka socjologii pracy socjalnej Wyższej Szkoły Biznesu  w Gorzowie Wlkp., pedagogiki opiekuńczo-resocjalizacyjnej Uniwersytetu Szczecińskiego;
  • Agnieszka Dobosiewicz - magister psychologii, specjalność: psychologia kliniczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologii, magister pedagogiki, specjalność: pedagogika medialna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych. Psycholog na oddziale stacjonarnym Hospicjum Świętego Kamila w Gorzowie Wielkopolskim, psychoterapeuta w poradni psychologicznej, która istnieje przy hospicjum.

 

Wyświetlane filmy poruszają problemy, z którymi młodzi ludzie stykają się na co dzień, bądź           z którymi przyjdzie im się zmierzyć wchodząc w dorosłe życie. Spotkania warsztatowe uczą jak regować  i radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Uświadamiają, że film jest nie tylko formą spędzania wolnego czasu, ale stanowi punkt wyjścia do dyskusji na różne tematy, pobudza do refleksji, kształtuje osobowość i światopogląd młodzieży.

Celem cyklu jest nauka wyrażania własnych emocji i poglądów, poszerzanie świadomości uczuć, uwrażliwianie na współczesne problemy społeczne.

Koszt uczestnictwa wynosi 12 zł od osoby.

Uczestnictwo w warsztatach może być jednorazowe lub cykliczne.


wróć