MENU

O nas

                      

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie

wyd. Miejski Ośrodek Sztuki
2020 r., str. 48

KURATOR/CURATOR: Stanisław Ruksza
REDAKCJA/EDITOR: Stanisław Ruksza
TEKSTY/TEXTS: Robert Piotrowski, Stanisław Ruksza
TŁUMACZENIE/TRANSLATION: Patrycja Dusza
PROJEKT GRAFICZNY/GRAPHIC DESIGN: Patrycja Orzechowska
FOTOGRAFIE/PHOTOGRAPHY: Andrzej Golc, Patrycja Orzechowska,
Sławomir Sajkowski, Monika Szalczyńska, Łukasz Trzciński

Artyści:
JAN BASZAK & IGA ŚWIEŚCIAK, BOGNA BURSKA, MACIEK
CHOLEWA, WŁADYSŁAW HASIOR, JERZY LEWCZYŃSKI,
PATRYCJA ORZECHOWSKA, ANDRZEJ PARUZEL, JOANNA
RAJKOWSKA, ALICJA ROGALSKA, ZBIGNIEW SEJWA,
ALEKSANDRA SKA, NATALIA SZOSTAK, ŁUKASZ TRZCIŃSKI,
ANDRZEJ WASILEWSKI, BARTOSZ ZASKÓRSKI

WSPÓŁPRACA/COOPERATION: Trafostacja Sztuki w Szczecinie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury/Co-financed by the Ministry of Culture and National
Heritage of the Republic of Poland

Rzucały na równinę coraz bardziej wydłużające się cienie - okładka


wróć