MENU

O nas

                      

[+]ERROR

wyd. Miejski Ośrodek Sztuki
2019 r., str. 34, cena: 20,00 zł

KURATOR / curator
Leszek Golec

KURATOR MOS / curator MOS
Zbigniew Sejwa

TEKST / TEXT
Monika Weiss

FOTOGRAFIE / PHOTOS
Dokumentacja artystów oraz:
Jan Gaworski (str. 14, 23)
Leszek Golec (str. 7, 11, 32, 33)
Romke Hoogwaerts (str. 10)
Marcin Kucewicz (str. 26)
Krzysztof Morcinek (str. 12)
Zbigniew Sejwa (str. 13, 25)

OPRACOWANIE GRAFICZNE / LAYOUT
Monika Szalczyńska

KOREKTA / PROOFREADING
Olga Kromuszczyńska

 


wróć