MENU

WYDARZENIA

ADAPTACJE - MARTA ROMANKIV

Marta Romankiv, Show me your hands / Rebels, 2020

Cztery przystanki przy ul. Walczaka, Kosynierów Gdyńskich i Estkowskiego, Gorzów Wlkp.

Marta Romankiv, Show me your hands / Rebels, 2020
W 2020 roku w Polsce i w Białorusi kobiety stały się głównym motorem sprzeciwu wobec autorytarnej władzy, walki o demokrację i prawa człowieka. Edycja cyklu Show Me Your Hands / Rebels została wykonana we współpracy z uczestniczkami listopadowych protestów w Polsce. Wydruki są nie tylko wyrazem sprzeciwu kobiet wobec opartego na władzy i przemocy patriarchalnego systemu, ale także propozycją definiowania współczesnej kobiecości poprzez aktywizm i walkę.

Marta Romankiv urodziła się w 1995 roku we Lwowie. Jest artystką interdyscyplinarną, twórczynią instalacji, prac wideo oraz sytuacji społecznych. Ukończyła kierunek ceramiki artystycznej w Lwowskim Państwowym Instytucie Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej. Tytuł licencjata zdobyła na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na kierunku Sztuka i Media. Studia magisterskie ukończyła na Akademii Sztuki w Szczecinie. Artystka interesuje się różnego rodzaju mniejszościami, a zwłaszcza tematyką narodowości, obywatelstwa oraz związanymi z tym nierównościami społecznymi, problemami tożsamościowymi, jak i prawnymi. W swojej praktyce dąży do wyjścia poza tradycyjną rolę artysty. Mieszka i pracuje w Polsce.

Adaptacje. Sztuka w przestrzeni Gorzowa.
Podczas pandemii Miejski Ośrodek Sztuki wychodzi z działaniami także poza obiekt przy ul. Pomorskiej. Do udziału w projekcie zaproszono artystów z Polski i zagranicy, którzy komentują doświadczenie funkcjonowania w tym wyjątkowym okresie wymagającym bezustannej adaptacji do nowych warunków. Sztuka zaistnieje w przestrzeni Gorzowa: pojawi się na billboardach, plakatach, w pustych witrynach; zatrzyma nas w centrum miasta i na jego obrzeżach.
Celem projektu jest zachęta do wspólnej uważnej refleksji nad współczesnością.


wróć