MENU

WYDARZENIA

                      

ADAPTACJE - ULADZIMIR HRAMOVICH

Uladzimir Hramovich, Białoruskie więzienia, czyli wirus w dyktaturze, 2021

Przystanek przy ul. Chrobrego, Gorzów Wlkp

 

Na początku roku 2021 Uladzimir Hramovich został zatrzymany przez białoruskie służby bezpieczeństwa na 15 dni w więzieniu w Mińsku. Pozostając bez kontaktu ze światem zewnętrznym, obserwował i doświadczał codziennego życia w zamknięciu. Rysunki są zapisem niehumanitarnych warunków w więzieniu i przedstawiają sposób radzenia sobie z trudną sytuacją przez więźniów przy wykorzystaniu dostępnych materiałów.

Uladzimir Hramovich mieszka w Mińsku, pracuje jako artysta i riserczer. Eksploruje relację ideologii i społecznej transformacji. Pracuje z litografią, skanami, dokumentami i działa w przestrzeni publicznej. Jest zainteresowany zatrzymaniem pamięci w obiektach pozbawionych historii. Interesuje się historią wizualną kultury sowieckiej i współczesnej Białorusi, sięga po obiekty z prywatnych kolekcji i przestrzeni miejskiej. Członek grupy artystyczno – riserczowej Problem Collective. 

Adaptacje. Sztuka w przestrzeni Gorzowa.
Podczas pandemii Miejski Ośrodek Sztuki wychodzi z działaniami także poza obiekt przy ul. Pomorskiej. Do udziału w projekcie zaproszono artystów z Polski i zagranicy, którzy komentują doświadczenie funkcjonowania w tym wyjątkowym okresie wymagającym bezustannej adaptacji do nowych warunków. Sztuka zaistnieje w przestrzeni Gorzowa: pojawi się na billboardach, plakatach, w pustych witrynach; zatrzyma nas w centrum miasta i na jego obrzeżach.
Celem projektu jest zachęta do wspólnej uważnej refleksji nad współczesnością.


wróć