MENU

Wystawy

KORCZAK I JEGO DZIEŁO

Wystawa prezentująca plon warsztatów zorganizowanych w czerwcu 2006 r. przez Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka w Krasnobrodzie, w ramach programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Patriotyzm jutra”, pod kierownictwem artystycznym prof. Janusza Stannego. Zestaw prac poszerzono o ilustracje artystów nie uczestniczących w warsztatach oraz twórców już nieżyjących – Jerzego Srokowskiego i Waldemara Andrzejewskiego. Projekt ma na celu przypomnienie i popularyzację postaci i dzieła patrona Sanatorium – Janusza Korczaka. Współrealizatorem projektu jest Narodowe Centrum Kultury.

Maria Grażyna Szpyra
Autor Projektu i Kurator Realizacji
(ze wstępu do albumu „KORCZAK I JEGO DZIEŁO”)

wróć