MENU

Wystawy

JERZY GUMIELA - MALARSTWO

Mieszkający w Nowym Jorku Jerzy Gumiela to malarz wyróżniający się ogromną wszechstronnością. Jego twórczość obejmuje utrzymane w szarościach serie „Pejzaży”, ale także pełne kolorów, trochę żartobliwe „Akty”. Mistrzowskie potraktowanie światła oraz faktury obrazu, rozwijane przede wszystkim od cyklu „Pejzaży ezoterycznych”, stały się znakiem rozpoznawczym artysty.

Sztuka Jerzego Gumieli to nie tylko płótna. Organizował artystyczne wydarzenia, takie jak „Listy do kraju”. Często nagradzany, wystawiał indywidualnie oraz brał udział w wystawach zbiorowych w Europie, Ameryce Północnej i Środkowym Wschodzie.

Jerzy Gumiela to jeden  z niewielu artystów polskich, któremu udało się przed 1989 rokiem kontynuować studia za granicą w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze, gdzie uzyskał stypendium duńskiego rządu.

Obecnie artysta dzieli swój czas i pracę pomiędzy pracownię w Polsce i w Nowym Jorku, do którego wyemigrował w 1990 roku.

Na wystawie zostały zaprezentowane płótna z czterech cykli: „Manhattan”, „Anty Stress Art”, „Rozterki” oraz „Akty Pejzaże”. Był to pierwszy od 15 lat tak duży pokaz prac artysty na terenie Polski.

wróć