MENU

  • Anna Radzimińska - plakat wystawy

  • Małgorzata Kopczyńska - plakat wystawy

Wystawy

KOLEKCJA 90

LUTY
 
Galeria BWA
 
Do tej pory gorzowianom mógł być znany spośród pilskich artystów Eugeniusz Repczyński, komisarz obecnej wystawy, a wcześniej uczestnik i laureat (wyróżnienie) Biennale Sztuki Sakralnej. Prezentowane jego cztery prace – utrzymane w kolorystyce czerwieni i ugru – uderzają religijną inspiracją i zapadają w pamięć. W Pile mieszka około 30 plastyków, w wystawie wzięło udział 13. Są to malarze i graficy. W porównaniu z pilską, gorzowska wystawa jest bardziej urozmaicona, dominują formy przestrzenne, rzeźba, ceramika, tkanina. W Gorzowie prym wiodą kobiety: Zofia Bilińska, Anna Szymanek. W Pile najciekawsze prace tworzą mężczyźni: obok wymienionego już Eugeniusza Repczyńskiego, na wnikliwą uwagę zasługują niezwykłe w kolorystyce i formie krajobrazy Eugeniusza Ćwirleja, płótna Andrzeja Podolaka, drapieżne prace młodego prezesa pilskich plastyków – Zbigniewa Kosickiego. Oglądającym wystawę polecamy także miniaturowe, acz doskonałe, grafiki Danuty Pisarek. W sumie jest tu dużo prac dobrych i bardzo dobrych – Tych, którzy lubią prawdziwe malarstwo, ta wystawa z pewnością usatysfakcjonuje.
Pilska propozycja nosi nazwę „Kolekcja 90”. Stanowi zwartą kolekcję ze względu na miejsce powstania. Biuro Wystaw Artystycznych w Pile miało niebywałą możliwość nabycia od autorów zamówionych prac. Tworzyli więc je oni na konkretne zamówienie; Krystyna Kamińska; Gazeta Nowa Nr 34/ 18.02.1991 r.
 
wróć