MENU

  • Rusicka Lecnim - plakat wystawy

  • Dawid Szafrański - plakat wystawy

Wystawy

ZBIGNIEW SZYMANIAK

LIPIEC

Galeria BWA

Malarstwo to dzika bestia wielokrotnie zabijana przez kolejne awangardy i jak Feniks powstaje z popiołów, po to, by ponownie za jego pośrednictwem ludzie mogli wyrzucać z siebie nurtujące ich myśli. To co odróżnia nas od świata zwierzęcego, to właśnie procesy myślowe, organizujące naszą cywilizację, a w tym i kulturę. XX wiek przyniósł nam niespotykaną dotąd różnorodność form artystycznych, które stają się spoiwem wielu samoistnych dziedzin sztuki. Są więc przyczynkiem do zatarcia się granic między nimi, w wyniku czego rozpatrywać należy poszczególne dziedziny sztuki jako media przekazu wspomnianych procesów myślowych organizujących i wytyczających problematykę sztuki aktualnej. Dlatego też mniej ważnym staje się wybór samego medium przekazu, a główny punkt ciężkości spada w tej sytuacji na jakość koncepcji, czyli na konkretne procesy myślowe. Można więc w tej sytuacji stwierdzić, że jest to następny etap sztuki naszych czasów, gdzie epatowanie zmysłowością produktu schodzi na plan dalszy.
Sztuka winna być bodźcem zmuszającym odbiorcę do myślenia a w konsekwencji do współkreowania, nie tylko w kategoriach estetycznych, ale przede wszystkim w wymiarze aktualnych problemów złożoności „życia intelektualnego”. 
Zbigniew Szymaniak 
 wróć