MENU

Wystawy

KRYSTALIZACJA - WARSZTATY KREATYWNE

WARSZTATY KREATYWNE

DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

DATA: 17 WRZEŚNIA 2011

OD 17:00 DO 19:00

MIEJSCE POCZĄTKU: UL. OBOTRYCKA 6, BYŁY MAGAZYN OBRONY CYWILNEJ, PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA

 

K R Y S T A L I Z A C J A

W

POCZEKALNI SZTUKI

 

KRYSTALIZACJA: SPOJRZENIE NA SZTUKĘ, SPOJRZENIE NA GEST, SPOJRZENIE NA CODZIENNOŚĆ.

UKRYTE – WIDZIALNE.

WARSZTATY KREATYWNE, KTÓRE MAJĄ NA CELU SPOTKANIE, INTEGRACJĘ, KONTAKT, DZIAŁANIE, TROPIENIE EMOCJI. SAMODZIELNIE I W GRUPIE.

OBSERWACJA REALIÓW MIASTA, WŁASNEGO OTOCZENIA.

 

PROWADZENIE: AGNIESZKA GRACZEW – CZARKOWSKA

 

WSPÓŁPRACA: AGNIESZKA KOWALSKA, DOBROMIRA PUCZYŁOWSKA, PRZEMYSŁAW SZYDŁOWSKI

 

ZAPISY:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-16.00
TEL: 95 733 25 66


K R Y S T A L I Z A C J A w Poczekalni Sztuki; Gorzów Wlkp.

Planuję spontaniczne działania w różnych fragmentach przestrzeni miejskiej. Interesuje mnie współdziałanie w grupie przypadkowych, nieznanych sobie nawzajem osób, które jednak świadomie podjęły decyzję o udziale w warsztatach. Ostatecznie dopiero w trakcie warsztatu jasnymi stają się intrygujące zależności pomiędzy poszczególnymi twórcami - udziałowcami akcji.
Moja rola to rola inicjującej. Aby zainspirować innych używam przedmiotów, które mają lub mogą mieć cechy atrybutów i symboli. Takim właśnie elementem czynię m.in. kryształy (kwarc górski). Ważne jest dla mnie, aby praca w grupie nie odbierała szansy na indywidualne sposoby widzenia i odkrywania. Dlatego taki warsztat to może być gra, układ, rywalizacja. Interesują mnie drobne, incydentalne i nietrwałe w charakterze ingerencje w realną przestrzeń, w drugą – inną osobę obok siebie / ciebie.
Istotny sens i cel takiego spotkania może pomieścić się w indywidualnych obszarach percepcji.  Jednak, aby nie było ani zbyt prosto i łatwo, ani bezmyślnie i swobodnie to dyskusja obejmie obszary zaufania, odpowiedzialności, celowości. Użyte zostaną narzędzia utrwalania: dla zapisu, dla pamięci, dla refleksji.
Jeszcze jeden istotny powód działań stanowi kontakt. Rozumiem go jako realny czas trwania warsztatu, w którym każdy staje się  świadomie obecny i dysponuje określoną energią. Trzeba jednak ten układ obejrzeć przy naturalnej obecności osób niezaangażowanych, a nawet niezainteresowanych; z boku / w mieście (to może być każdy). Czymś innym jest warsztat kameralny – wyłączony, czymś innym jest wyjście w otoczenie. Presja oceny, bycia oglądanym stanowią element twórczej kreacji. Bez niej natomiast nie ma refleksji – skrystalizowania myśli.

K R Y S T A L I Z A C J A.

Agnieszka Graczew - Czarkowska


Poczekalnia Sztuki jest projektem, w ramach którego odbędzie się kilka wydarzeń. Pierwsze z nich to pokaz animacji - filmów krótkometrażowych, który odbył się w maju tego roku w poczekalni dworca PKP w Gorzowie Wlkp. W tym nietypowym do prezentowania sztuki miejscu każdy pasażer mógł zobaczyć ciekawe produkcje twórców zajmujących się filmem. Kolejne wydarzenia w ramach projektu odbędą się już we wrześniu. W byłym schronie, magazynie obrony cywilnej przy ul. Obotryckiej 6, 17 września odbędzie się warsztat kreatywny dla młodzieży i dorosłych. Warsztat poprowadzi Agnieszka Graczew – Czarkowska.

24 września zapraszamy również na ul. Obotrycką 6 na wernisaż wystawy czterech młodych artystów związanych z Gorzowem Wlkp. Projekt zostanie zakończony wydawnictwem podsumowującym wszystkie wydarzenia w ramach Poczekalni Sztuki.


Organizator:

Stowarzyszenie Strefa Sztuki
Miejski Ośrodek Sztuki

Współpraca:

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Gorzowie Wlkp.

 

Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Gorzowa Wlkp.


Stowarzyszenie Strefa Sztuki

ul. Pomorska 73

tel. 95 7 33 25 67

66-400 Gorzów Wlkp.

http://www.facebook.com/pages/Stowarzyszenie-Strefa-Sztuki/111591765521170


wróć