MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

NOAH WARSAW Zygmunt Piotrowski

performance-projekcja-wykład

NOAH

Zygmunt Piotrowski

 

Noah Warsaw (Zygmunt Piotrowski)
urodzony w 1947 roku w Zabrzu. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (1968-74). Od początku lat 70-tych aktywny uczestnik ruchu kultury niezależnej (Grupa Samokształceniowa A-B, Studenckie Centrum Dziekanka, Warszawa), gdzie prowadził interdyscyplinarne prace studyjne w problematyce współdziałania w procesie twórczym (1972-81).
[Biografia usunięta z ewidencji na życzenie artysty przez Art Service Association, ASA-European, Koln; wystąpienie finalne w 25 rocznicę ustanowienia założeń programowych ruchu „Black Market international”, Lublin 2010].
Od roku 2009 prowadzi działalność pod nazwiskiem NOAH WARSAW rozszerzając formułę działań performatywnych w dziedzinę ART FOREGROUND. Uczestniczy w międzynarodowym ruchu sztuki niezależnej promując idee kształcenia alternatywnego. W roku 2011 jako stypendysta Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego publikuje założenia teoretyczne nowej dyscypliny artystycznej: Groundwork / Fine Art: "Spatial Paradigm of Infinity".

 

http://www.noahwarsaw.pl/
 


20.10.2012 Miejski Ośrodek Sztuki, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

20.10.2012 Miejski Ośrodek Sztuki, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

performance Active Space GSN

performance Active Space GSN, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wróć