MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Przemysław Kwiek

Appearance

 

Przemysława Kwieka

 

Stany skupienia;

Bozon Higgsa

 

8.09.2012

godz. 17:30

 

 

 

 

strona artysty: www.prkwiek.pl

 

 

PRZEMYSŁAW KWIEK w wieku 10. lat rozpoczyna systematyczną naukę rysunku i malarstwa (1955)
u malarki Ireny Żabianki. W roku 1958 zdaje egzamin do elitarnego Liceum Sztuk Plastycznych przy ul. Łazienkowskiej w Warszawie. W latach 1959 - 1963 uczył się indywidualnie klasycznego rysunku i malarstwa u Niny i Czesława Wdowiszewskich (członek Bractwa Św. Łukasza); rzeźby u Heleny Stachurskiej — uczennicy Xawerego Dunikowskiego.
Studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1963 - 1970 w indywidualnym toku nauczania u profesorów: Ludwiki Nitschowej, Józefa Pakulskiego, Bogusława Szwacza, Jerzego Jarnuszkiewicza, Oskara Hansena, Mieczysława Porębskiego.
6 wyróżnień w pracowniach: litografii, rysunku, rzeźby, brył i płaszczyzn; stypendium naukowe.
Od roku 1967 uprawia COŚ, co doskonaląc konsekwencją, nadaje temu jako procesowi nazwę DZIAŁANIA, a w metasferze nazwę CAŁOSTKI — krocząc metodą ciągłych wyborów, warunkowanych pamięcią oraz zewnętrznością i wewnętrznością, z coraz to nowych możliwości wyborów napotykanych po drodze.
Przedmiotem jest sama sprawna operacja światem, a pokaz tysięcy MOŻNOŚCI, zarówno operacji jak i świata — celem.
Nie szukać prawdy w układzie statycznym, a widzieć (!), że nie ma takiej w ruchomym.
Chyba to COŚ jest sztuką, skoro od ponad trzydziestu lat dawał do obserwacji w wielu miejscach na świecie wycinki procesu: części dziejące się, efekty trwałe i archiwalne — i nikt, jak dotąd, nie wystąpił przeciw określeniu go słowem: ARTYSTA. Przeciwnie, wielu, jak Joseph Beuys, chciało mieć z nimi „ciągły związek i dyskusję”.
W latach 1971 - 1988 pracował w parze artystycznej z ZOFIĄ KULIK jako KWIEKULIK.
Przechodząc od studiowania rzeźby, rysunku, grafiki, komponowania przestrzeni, od początku lat 70. starali się skupić na PROCESIE. Tę praktykę określali jako „dokumentowane, sprawne, DZIAŁANIA materiałowo - przestrzenne w konkretnych UWARUNKOWANIACH bytowych, artystycznych, politycznych i umysłowych”; walczyli o włączenie DZIAŁAŃ w obieg ideowy i administracyjny oficjalnej sztuki polskiej jako przejaw tej sztuki na wyższym, zsyntetyzowanym, nowocześniejszym poziomie —
w kraju i na świecie.
Część tej praktyki miała ujawniać zło i rozświetlać innym rzeczywistość, część to doświadczenie, część to tworzenie teorii i metody.
Część DZIAŁAŃ była specjalnie konstruowana przez nich w formę klasycznego, jednorazowego PERFORMANCE, często ich rezultatem była INSTALACJA.
DZIAŁANIE (publiczne i do „oka” kamery), jego DOKUMENTACJĘ (foto, video, film, tekst, głowa pamiętająca) i POKAZ WYREŻYSEROWANEJ DOKUMENTACJI traktowali jako jedność — uprawiając te trzy formy osobiście i równorzędnie; dokumentowali też innych.
Założyli w domu PRACOWNIĘ SZTUKI DZIAŁAŃ, DOKUMENTACJI I UPOWSZECHNIANIA (PSDDiU), gdzie robili własne wystawy i żywe pokazy multimedialne, przeważnie dla cudzoziemców, ze swoich ogromnych zbiorów.
W 1975 r. otrzymali „zakaz reprezentowania polskiej sztuki zagranicą”; bezskutecznie występowali też
o finansowanie (upaństwowienie) PSDDiU.
Aktualnie — Przemysław Kwiek rozwija wcześniejszą praktykę, nazywając słowem APPEARANCE (pojawienie się, wygląd) każdą swoją kolejną ekspresję z którą „wychodzi na zewnątrz” (poczynając od: Galeria Grodzka, BWA, Lublin 23.03.1988), bez względu na to czy ma ona formę Działania, performance, instalacji, wystawy obiektów, pokazu dokumentacji, wypowiedzi, publikacji lub jest konglomeratem tych form; poszczególne APPEARANCE, wraz ze zdarzeniami „życiowymi” tworzą „utwór” —właściwe dzieło. Wyszczególnienie działalności P.K. liczy 299 punktów (do 01.2005 r.).
---------------------------------
Przemysław Kwiek był Członkiem - Założycielem, a obecnie jest Prezesem STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW SZTUK INNYCH (SASI; legitymacja czł. nr 1). „Występował” w Europie, USA, Kanadzie i brał udział w wielu, „kultowych” już, wydarzeniach w kraju. Wymyślił i zorganizował m.in. „I Ogólnopolski Festiwal Pojawień się i Wyglądów” (APPEARANCE FESTIVAL), który odbył się
w Muzeum Narodowym w Warszawie w grudniu 1994 r. i następny, tamże, w czerwcu 2001 r. W 1998 r. na zaproszenie Unii Wolności kandydował do Rady Miejskiej w Łomiankach (z programem wybudowania w Łomiankach „żywego” Muzeum Sztuki Nowoczesnej). W 1999 r. ukazała się książka pt. „Sztuka krytyczna w Polsce. Kwiek. Kulik. KwieKulik. 1967 - 1998” (Autor: J. Truszkowski, wyd. Gal. Miejska w Poznaniu, nakł. 1500 egz.), a w 2004 r., tegoż autora, książka: „Artyści radykalni” wydana przez Galerię Bielską z okazji wystawy Przemysława Kwieka: „Przeciw niezbyt rozumnym w sprawach nowoczesnych”.
----------------------------------
Nie  ma  nic  do sprzedania oprócz tego, co sztuką już nie jest; czasami  zarabia, by od siebie kupić siebie i w rezultacie osiągniętej  przez to wolności w dysponowaniu sobą może robić Działania,  Całostkę,  czy nawet takie rzeczy, które nawet najbardziej nowoczesnemu  człowiekowi  nie  przyszłoby nigdy do głowy nazwać sztuką.

       W więzieniu opuszczonym przez straże
       światem porusza artysta
       i znikają prawdy w wolności.

                                              (P.K.1990)
 

więcej o artyście:

http://www.kulikzofia.pl/polski/ok2/kwiekulikpo1987.html

http://raster.art.pl/galeria/artysci/kwiekulik/kwiekulik.htm

http://www.artmuseum.pl/filmoteka/?l=1&id=filmoteka

http://twitter.com/PrKwiek

http://www.youtube.com/watch?v=D2MYOUqlACk&feature=player_detailpage

http://www.facebook.com/przemyslaw.kwiek

http://youtu.be/QxEDWwJi-lk

https://plus.google.com/u/0/photos/109545686138909162432/albums#photos/109545686138909162432/albums/5699026133371085041

http://www.janpiekarczyk.art.pl

 


01 Kwiek_AmericanAttack2001

07 KwiekApp124_Interakcje2006

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

04 Kwiek_Long life to free time_2004-2005

08 KwiekAppearance133_09.02.2007

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

06 KwiekAppearance123_13.03.2006

2005 Pokaz KlubPerf PKwiek Tryptyk PiekaRylkeKwiek zdj M.Tym T.Sikorski

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

Stany skupienia Bozon Higgsa, Active Space GSN, fot.S.Sajkowski

wróć