MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Grzegorz Zygier

Grzegorz Zygier
Perfo∙racje i Twoone

8.09-14.10.2012


Wystawa w Galerii Sztuki Najnowszej w Miejskim Ośrodku Sztuki Gorzowie Wlkp. pt. Grzegorz Zygier. Perfo∙racje i Twoone przedstawia dwa cykle, między którymi istnieje nie tylko pewnego rodzaju więź
i wspólnota, ale także tworzenie czegoś bardziej trudnego i odpowiedzialnego – struktury
o charakterze ontologicznym. Prace te łączy pragnienie modernistycznego eksperymentu, jako bardzo istotnego dla rozwoju fotografii z próbą wniknięcia w charakter struktury wizualnej, która ma, tak jak to było w twórczości  konstruktywizmu, podważać i jednocześnie odkrywać prawa naszego widzenia, podobnie jak czynił to przede wszystkim Władysław Strzemiński.
Jestem przekonany, że pod względem znajdowania nowych form wyrazu w celu pokazania naszej niedoskonałości i konwencjonalności widzenia, którą artysta pragnie przełamywać za pomocą statycznych, montażowych ujęć przy wykorzystaniu metody podwójnej ekspozycji, prace te należą do najważniejszych w Polsce. W tym zakresie należą do tradycji polskiego konceptualizmu (fotomedializmu).
W cyklu pt. Perfo∙racje (1989-90) artysta nie tylko podważa, ale także ujawnia nieznaną strukturę fotografii w postaci tytułowej perforacji, która jako środek formalny służący do przewijania filmu stwarza rzadko ujawnianą formę fotografii. Czyli artysta konsekwentnie przedstawił całość negatywu
z naświetleniem jego powierzchni. Swe motywy dobierał jednak w taki sposób, aby znajdujące się na perforacji napisy, dziurki, znaki stały się integralną formą całości. W ten sposób nastąpiło przekroczenie obowiązującego statusu fotografii, dające ciekawe rezultaty poprzez potencjalne zwiększenie kadru zdjęcia, eksponowanego w surrealistyczny, odkrywając i kontrastując różne fragmenty banalnej rzeczywistości.
Do tej problematyki „rozszerzonego widzenia” artysta powrócił w cyklu Twoone. Każda klatka naświetlonego negatywu powstała przy wykorzystaniu podwójnej ekspozycji, co należy do tradycji fotomontażu. W fotograficznych analizach nastąpiło zgeometryzowanie form w wymiarze minimal-artu
i konstruktywizmu przy wykorzystaniu bardzo określonych fragmentów realności takich, jak fale morskie czy fragmenty architektury. Interesuje go szczególnie problem wkłęsłości i wypukłości. Zwiększył się także format wydrukowanych prac, jeśli porównany je z cyklem Perfo∙racje.
Taka konsekwentna praca ukazuje poza wizualnością także nowe paradoksy postrzegania. Jest nie tylko ćwiczeniem z psychologii widzenia, ale być może odkrywa przyszłe pole dla sztuki wizualnej.
Na ekspozycji prezentowanych będzie pięćdziesiąt prac.

Kurator Krzysztof Jurecki


wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wernisaż wystawy Grzegorza Zygiera

wernisaż

wernisaż wystawy Grzegorza Zygiera, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wykład Krzysztofa Jureckiego, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wernisaż wystawy Grzegorza Zygiera, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wernisaż, fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

wróć