MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Marek Wawro

Marek Wawro

 

incydent cube 510 x 305 x 250

 

 

30.06 - 2.09.2012

 

Marek Wawro jest artystą o ponad trzydziestoletnim dorobku twórczym,  poświadczonym licznymi wystawami i nagrodami za twórczości plastyczną. Był trzykrotnie stypendystą Ministra Kultury, w kieleckim środowisku plastycznym jest niewątpliwym liderem pod względem powagi i poziomu artystycznego swojej oryginalnej  sztuki. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych, w Polsce i za granicą. Wypowiada się w wielu technikach plastycznych: uprawia grafikę, malarstwo, rysunek, tworzy instalacje, projekcje wideo, obiekty i złożone z wielu elementów aranżacje przestrzenne. Jego sztuka rozwija się niezwykle spójnie – od form przedstawiających, mocno ekspresyjnych, poprzez bardziej umowne aż do pełnej bardzo osobistych sensów  i emocjonalnych gestów abstrakcji. W ciągu ponad 30 lat intensywnej pracy wykształcił swój własny, rozpoznawalny język form plastycznych, który coraz bardziej ewoluuje w kierunku ascetycznej formy znaku, swoistych archetypów i symboli nierozerwalnie związanych z jego własnym, jednostkowym przeżywaniem rzeczywistości. Nieustannie drąży problemy związane z jego własną egzystencją, swoje relacje ze światem zewnętrznym i wewnętrznym. W ciągu ostatnich lat, w obszernym cyklu „Interior”, analizuje materię żywych, ciągle zmieniających się relacji pomiędzy najbliższymi mu osobami, pomiędzy stanem swojej świadomości  i z niego wynikającymi emocjami  i przemyśleniami. Jego dzieła, a zwłaszcza obszerne environment, nasycone głęboko osobistymi  treściami natury filozoficznej. Jedna z jego najbardziej poruszających prac to instalacja pt. „Droga”, składająca się  z reliefowo opracowanych ołowianych płyt, oryginalnych, wykonanych z gliny, ziemi i piasku rysunków, fotografii, obiektów i skomponowanej specjalnie do niej ścieżki dźwiękowej. W ubiegłym roku zrealizował głęboko osobiste environment „Interior Cube”, którego częścią stała się nieużywana jeszcze przestrzeń nowo wybudowanego parkingu Centrum w Kielcach, kolejne, pod tym samym tytułem, w Galerii Krytyków „Pokaz” w Warszawie i w BWA w Olkuszu, oraz, w 2012 w BWA w Kielcach – „Incydent Cube 510 x 305 x 250”

Stanisława Zacharko   
 

strona artysty: http://www.wawroem.civ.pl/

 


fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska-Kucharczyk

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

fot. Agnieszka Kowalska

wróć