MENU

  • ZMARTWYCHWSTANIEC - plakat wystawy

Wystawy

Zbigniew Libera - Lekcja historii

Nowy projekt

Zbigniewa Libery

pt. LEKCJA HISTORII

 

można zobaczyć w Active Space GSN do 24.06.2012

 

Nieustanne definiowanie pojęcia fotografii reportażowej prowokuje do podejmowania prób zrobienia „fotografii niemożliwej”. Zbigniew Libera zadając pytanie o to, co jest, a co nie jest możliwe do sfotografowania, proponuje zdjęcie wykonane w przyszłości. Poddaje zatem pod wątpliwość kategorie takie jak: aktualność, realność, odzwierciedlenie rzeczywistości, przypisywane zazwyczaj zdjęciom reportażowym.  „Lekcja historii” jest fotografią nawiązującą w swoich założeniach do wcześniejszej pracy tego artysty „Wyjście ludzi z miasta” (2009),
w której Libera przedstawił hipotetyczną sytuację apokalipsy, która mogłaby zdarzyć się w nieodległej dla nas przyszłości i w naszej rzeczywistości.  Owe wielkowymiarowe fotografie charakteryzują się nieomal filmową narracją, która prowadzi nas w stronę opowiadanej przez artystę historii.
Praca została zrealizowana w Bornem Sulinowie (kwiecień 2012)
 

 

ZBIGNIEW LIBERA, ur. 7 lipca 1959 w Pabianicach. Obecnie jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie i jednocześnie jeden z najbardziej interesujących polskich artystów współczesnych.  W latach osiemdziesiątych związany był ze środowiskiem kontrkultury: w latach 1980-1986 z łódzkim STRYCHEM, współuczestnikiem KULTURY ZRZUTY, współwydawcą pisma TANGO oraz współzałożycielem, wraz z  Jerzym Truszkowskim, Barbarą Konopką, Jackiem Rydeckim zespołu punkowego STERNENHOCH. W tym okresie tworzy swoje pierwsze video („Obrzędy intymne” 1984, "Perseweracja mistyczna", 1984), które obecnie interpretowane są jako prekursorskie względem rozwijającej się ponad dekadę później sztuki ciała. Poniekąd „używając” twórczo własnego ciała, Libera pracował jako model do fotograficznych prac Zofii Kulik. W latach dziewięćdziesiątych tworzył prace będące przejawem jego zainteresowania kondycją, świadomością, pamięcią historii społeczeństwa konsumpcyjnego. W tym nurcie powstały przełomowe dla jego twórczości, oraz przełomowe dla polskiej sztuki realizacje tj. „Lego. Obóz koncentracyjny” i  prace z cyklu „Urządzenia korekcyjne”: Universal Penis Expander" czy "Body Master. Zestaw zabawowy dla dzieci do lat 9". To właśnie „Lego” stało się najgłośniejszą realizacją Libery, jak również ikoną tzw. sztuki krytycznej, która znalazła się m.in. w zbiorach Muzeum Żydowskiego w Nowym Jorku, a w 2011 r. została zakupiona do kolekcji  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W ostatnim czasie Libera  realizuje swoje prace najczęściej w medium fotografii. Interesuje go specyfika fotografii prasowej, jej zdolności do manipulowania ludzkimi zmysłami, kształtowania wrażliwości wizualnej i pamięci społecznej (serie prac "Pozytywy" i "Mistrzowie", 2003). Rzeczywistość medialną i miejsce obrazu we współczesnym świecie artysta analizował także w "Albumach fotograficznych" (2005). Libera  umieścił w „Albumach” przefotografowane przez siebie zdjęcia z wybranych numerów prasy codziennej. Po raz kolejny do uważnej percepcji mediów Libera wezwał poprzez projekt "The Gay, Innocent and Heartless", budując za pomocą fotografii oraz fragmentów czasopism sfingowany dziennik partyzanta. Libera jest również dydaktykiem, swój program edukacyjny oparty m.in. na teorii Formy Otwartej Hansena realizuje w Pradze na zaproszenie tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych, prowadząc pracownię gościnną.
Opracowane na podstawie:
www.raster.art.pl
www.culture.pl (artykuł Karola Sienkiewicza)
A. Rottenerg, Sztuka w Polsce1944-2005, Warszawa, 2005.
 

 

 

Współpraca: Stadnina Koni Karolewko, www.karolewko.net

 


wernisaż projektu Zbigniewa Libery Lekcja historii, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż projektu Zbigniewa Libery Lekcja historii, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż projektu Zbigniewa Libery Lekcja historii, fot. Agnieszka Kowalska

spotkanie ze Zbigniewem Libery, fot. Agnieszka Kowalska

wernisaż projektu Zbigniewa Libery Lekcja historii, fot. Agnieszka Kowalska

spotkanie ze Zbigniewem Libery, fot. Agnieszka Kowalska

wróć