MENU

WYDARZENIA

Lata 1991-1995

Początek lat 90. dla Galerii BWA to, jak dla większości instytucji kultury w tamtym czasie, problemy finansowe. ZWCH „Stilon” przestał pokrywać koszty utrzymania obiektu, a dotacja Ministerstwa Kultury wystarczała na płace i okrojoną działalność merytoryczną. W 1994 BWA przeszło pod zarząd Urzędu Miasta, co w niewielkim stopniu wpłynęło na kondycję finansową instytucji. W latach 1991-95 kontynuowano organizację Biennale Sztuki Sakralnej, Przeglądów Plastyki Gorzowskiej, Plenerów Tkackich i, we współpracy z GTF, Konfrontacji Fotograficznych. W gorzowskim BWA wystawiali wtedy m.in. Gustaw Zemła, Zbigniew Frączkiewicz, Jerzy Duda-Gracz, Eugeniusz Get-Stankiewicz, Bronisław Chromy, Kiejstut Bereźnicki, Ben Wargin, Władysław Hasior (zdjęcia z tej wystawy prezentowaliśmy we wcześniejszym poście), a ze środowiska gorzowskiego: Zofia Bilińska, Zbigniew Sejwa, Andrzej Moskaluk, Magdalena Ćwiertnia, Gustaw Nawrocki, Romana Kaszczyc, Andrzej Gordon (rok po śmierci w 1993), Zbigniew Olchowik i Wiesław Strebejko.


1992 r., Biennale Sztuki Sakralnej

1992 r., Biennale Sztuki Sakralnej

1993 r., Ben Wargin, "Pustynia jest w nas"

1993 r., Rzeźba Bronisława Chromego

1993 r., Zbigniew Sejwa, "Okruchy pamięci"

1995 r., Malarstwo i rysunek Kiejstuta Bereźnickiego

1995 r., Jerzy Duda Gracz, cykl "Obrazy prowincjonalno-gminne"

1995 r., Rzeźba Zbigniewa Frączkiewicza - z cyklu "Ludzie żelaznej epoki" - lokalizacja aktualna, fot. Lukas Klose

1995 r., Rzeźba Gustawa Zemły

1992 r., Biennale Sztuki Sakralnej

1992 r., Plakat Eugeniusza Get-Stankiewicza

1993 r., Ben Wargin, "Pustynia jest w nas"

1993 r., Rzeźba Bronisława Chromego

1994, Rzeźba i rysunek Zofii Bilińskiej

1995 r., Malarstwo i rysunek Kiejstuta Bereźnickiego

1995 r., Jerzy Duda Gracz, cykl "Obrazy prowincjonalno-gminne"

1995 r., Rzeźba Gustawa Zemły

1992 r., Biennale Sztuki Sakralnej

1992 r., Plakat Eugeniusza Get-Stankiewicza

1993 r., Ben Wargin, "Pustynia jest w nas"

1993 r., Malarstwo Nim Ra i Ryszarda Góreckiego

1995 r., Malarstwo i rysunek Kiejstuta Bereźnickiego

1995 r., Malarstwo i rysunek Kiejstuta Bereźnickiego

1995 r., Jerzy Duda Gracz, cykl "Obrazy prowincjonalno-gminne"

1995 r., Rzeźba Gustawa Zemły

wróć