MENU

WYDARZENIA

                      

OFERTA PRACY

Poszukujemy specjalisty ds. kadr, płac i księgowości

Zakres odpowiedzialności:
W zakresie obsługi kadrowo-płacowej:
 - obsługa pracowników na umowie zlecenie i umowie o pracę,
 - sporządzanie i prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 - rozliczanie ewidencji czasu pracy pracowników,
 - rozliczanie wyjazdów służbowych
 - naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac,
 - dbanie o prawidłowy obieg dokumentów i komunikację w firmie,
 - sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, sprawozdań GUS,
 - prowadzenie akt osobowych,
 - praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 - mile widziana znajomość procedur przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 - systematyczność, obowiązkowość, dokładność i terminowość w wykonywaniu powierzonych obowiązków, umiejętność pracy pod presją czasu.
W zakresie obsługi księgowej:
 - bieżące sprawdzanie faktur i innych dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 - dekretowanie i księgowanie dowodów księgowych,
 - współudział w sporządzeniu sprawozdań budżetowych, finansowych( bilans, rachunek zysków i strat) oraz wycenie aktywów i pasywów
 - inne prace księgowe i organizacyjne wynikające w trakcie realizacji zadań Instytucji,
 - przygotowanie standardowych i niestandardowych raportów i analiz finansowych dla Dyrektora Instytucji.

Wymagania:
 - Minimum 2-3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 - Zaangażowanie, otwartość i inicjatywa w rozwiązywania problemów,
  - Chęć ciągłego poszerzania wiedzy i podążania ścieżką rozwoju,
 - Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole,
 - Praktyczna znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów o ochronie danych osobowych,
 - Biegła znajomość programu PŁATNIK,
 - Znajomość PPK,
 - Znajomość systemu Optima oraz Lider FK będzie dodatkowym atutem,
 - Odpowiedzialność,
 - Łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów interpersonalnych.

Aplikuj jeśli:
 - Kadry i płace są Twoją absolutną (!) pasją,
 - Myślisz samodzielnie, nie tylko czekasz na instrukcje,
 - Wkładasz serce we wszystko, czego się podejmiesz,
 - Zarażasz uśmiechem, a problemy zwiesz wyzwaniami.

Oferujemy:
 - umowę o pracę
 - pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku
 - szkolenia
 - podnoszenie kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV na adres: info@mosart.pl.
Dziękujemy za wszystkie przesłane aplikacje. Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
Prosimy o zamieszczenie w CV zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji zgodnie z RODO: ''Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)."


wróć